mide175是谁

mide175是谁

 西人谓,胃本无化水之能,亦无出水之路。 先时,愚外祖家近族有病者,订于斯日迎愚,其车适至,愚将行,谓医者曰∶此证乃瘫痪基础预伏于内,今因伤寒而发,乃两病偕来之证。

原方止此四味,而愚为加知母者,诚以服此汤后,间有汗出不解者,非因汗出未透,实因余热未清也。行至中途,觉两腿酸麻,且出汗,不能行步,因坐凉地歇息,至家,遂觉腿痛,用热砖熨之疼益甚。

加龙眼肉者,因此证间有因脾虚不能统血而然者,故加龙眼肉以补脾。脑后生疮,漫肿作疼,继而头面皆肿,若赤游丹毒。

遂急将候用之药炖热,徐徐饮下,一次饮药一口,阅两点钟尽剂,周身微汗而愈。为其力之缓也,不至为汪洋之大汗,为其力之长也,晚睡时服之,可使通夜微觉解肌。

若其头已不疼,舌苔微黄,似无表证矣,而脉象犹浮,虽洪滑而按之不实者,仍可用阿斯匹林汗之。 一叟,年过七旬。

投以滋阴宣解汤,一剂泻止,烦热亦觉轻。于是周身之寒作矣。

Leave a Reply